Код за автоматично избиране от цялата страна – 06151

Наименование

Телефон

Автогара Елена

61-60

Община Елена

62-61, 61-43

Tуристически информационен център

74-30

Архиерейско наместничество

60-05

Бюро по труда

52-48

Вестник „Еленска трибуна”

63-31

ВиК

76-97

Градска библиотека

64-51

Детска градина

64-36

Детска педагогическа стая

58-22

Детска ясла

63-74

Дирекция "Социално подпомагане"

63-59, 58-52

Държавно лесничейство Буйновци

06154 247

Държавно лесничейство Елена

62-81

Електроснабдяване

63-73, 78-94

ЖП гара Горна Оряховица

0618/62 118

Медицински център I

60-60

Музеен комплекс

61-29, 60-53

Общинска служба ”Земеделие и гори”

64-43

Общински съвет - Елена

65-57

Подстанция

63-53

Пътна помощ

68-01

Районен съд

62-34, 62-40

Районна пощенска станция

65-20, 61-68

Районна прокуратура

65-63, 60-94

Районна служба пожарна и аварийна безопасност

61-77

Районно полицейско управление

61-77

СОУ "Иван Момчилов”

62-50

ТД "Чумерна"- Елена

0896 693169

Технологичен възел ”Далекосъобщения”

65-66, 62-00

ХЕИ

60-14

Читалище "Напредък”

70-83

Услуги | Полезни телефони | Полезни връзки | Контакти | Обратна връзка

© 2006-2009 Инж. Светослав Михайлов